15 Temmuz Demokrasi Çay Bahçesi Kiralama İhale Duyurusu

15 Temmuz Demokrasi Çay Bahçesi Kiralama İhale Duyurusu

1. Mülkiyeti belediyemize ait 15 Temmuz Demokrasi Çay Bahçesinin 36 Ay süre ile 16/12/2017 - 16/12/2020 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi gereğince açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

2. 15 Temmuz Demokrasi Çay Bahçesinin Muhammen Bedeli Aylık K.D.V. Hariç 250,00 TL'dir.

3. İhale 05/12/2017 Salı günü Saat : 14:00'da Encümen Huzurunda Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

4. İhale geçici teminatı 3 yıllık olarak hesaplanmış olup K.D.V. hariç %3 270,00 TL'dir.

5. İhale sonucunda ihalede kalan bedel üzerinden kati teminat %6 peşin olarak alınacaktır.

6. Kira bedelleri kira sözleşmesinin taraflarca imzanlandığı tarihten itibaren her ayın başında yatacaktır.

7. İhaleye katılacak olanların T.C. kimlik numaralı yazılı nüfus cüzdanları ile birlikte ikametgah belgeleri ile şahsen müraacat edeceklerdir.

8. Gerçek kişiler (ŞİRKET) adına müracaat edecek kişiler yetkili olduğunu belirten vekaletname ve imza sirkülerini gösterir belgeleri ibraz etmek zorundadır.

9. İhale ile ilgili şartname Çayırbağ Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğün'den mesai saatleri içesinden görülebilir.

Facebookta Paylaş